1. Hjem
  2. Om
  3. Betingelser

Betingelser for brug

Nedenstående betingelser gælder for enhver brug af Engodnat.dk (dette websted og dets indhold):

Definitioner

  • Engodnat.dk: dette websted og dets indhold
  • Bruger: en person, der benytter Engodnat.dk.
  • Forhandler: en virksomhed, hvis produkter Engodnat.dk henviser til.

Generelt
Engodnat.dk er en reklamefinansieret prissammenligningstjeneste, som henviser brugerne til forhandlere af senge og andre produkter til soveværelset. Engodnat.dk er hverken forhandler eller sælger af produkterne, men henviser i rollen som udgiver udelukkende til disse.

Ejerforhold
Engodnat.dk ejes og drives af:

Engodnat.dk
v/Jesper Nerløe
Gildbrovej 16, 4 – 1
2635   Ishøj
E-mail: jesper@engodnat.dk

Pris- og produktinformationer
Alle pris- og produktinformationer leveres af den enkelte forhandler, og Engodnat.dk har derfor ingen indflydelse på korrektheden af disse. Der tages forbehold for fejl og mangler i de oplyste pris- og produktinformationer. Priser er inkl. moms, hvor andet ikke er angivet.

Ansvar
Engodnat.dk er ikke ansvarlig for de produkter, som Engodnat.dk henviser til, og er ligeledes ikke ansvarlig for fejl i pris- eller produktinformationer, udgåede produkter, manglende lagerbeholdning, leverandørsvigt eller andet, som har med produkterne at gøre. Her henvises i stedet til den ansvarlige forhandler af produktet eller producenten.

Persondata
Engodnat.dk registrerer ikke persondata med mindre du selv vælger at oplyse disse. Der er to måder, hvorpå du frivilligt afgiver oplysninger, der kan indeholde dine persondata:

  • Mails: hvis du kontakter Engodnat.dk via mail, oplyser du din e-mailadresse og evt. dit navn. Alle korrespondancer foretaget via e-mail lagres på en sikker server, som Engodnat.dk og dennes leverandør af webplads har adgang til.
  • Cookies: ved at acceptere cookies, registrerer Engodnat.dks statistikprogram oplysninger om bl.a. din browser, navnet på den by din internetforbindelse oplyser samt en række andre oplysninger. Se Engodnat.dks Cookie-politik.

Engodnat.dk bruger i øvrigt ikke registrerede oplysninger til at identificere personer, som benytter webstedet.

Ophavsret
Alt indhold på Engodnat.dk er omfattet af dansk lov om ophavsret og ejes af Engodnat.dk (med undtagelse af produktfotos og produktinformationer, som ejes af den respektive forhandler eller producent). Det betyder, at du ikke må kopiere, modificere og/eller publicere tekst, grafik eller andet indhold fra webstedet, uden udtrykkelig tilladelse fra Engodnat.dk. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personlige brug. I øvrigt henvises til loven om ophavsret

Ændring af betingelser
Engodnat.dk kan ændre betingelserne på denne side uden forudgående varsel.

Værneting
Eventuelle tvister skal løses efter dansk ret og ved en dansk domstol i den retskreds, hvor Engodnat.dk er hjemhørende.

Senest opdateret
Betingelserne er senest opdateret: 10. november 2019